Workshop Relationer; overbevisninger og begrænsninger

Relationer er noget af det vigtigste, vi har som mennesker, for vi har brug for socialisering, som er en del af vores sundhed.
På trods af det så kan nogen relationer være det mest destruktive og begrænsende for vores individuelle livsførelse og udvikling, hvis vi ikke er bevidst om det. Det er oftest forbundet med at være relationsforstyrret, grundet måden voksne skabte tilknytninger til én som barn. Det kommer fx til udtryk ved:
Du pleaser andre, undertrykker egne grænser og måske har du svært ved at mærke dine grænser, fordi der blevet overtrådt mange gange. Eller selvom du kan mærke, at du burde sige fra, for at passe på dig selv, så kommer skyldfølelsen. Du lader dig ubevidst/bevidst manipulere og styrer af andre. Følelsen af utilstrækkelighed og manglende værdsættelse af dig som person. Skyld og skam. Dårligt selvværd og afhængighed af andres anerkendelse osv.

Disse overbevisninger omkring os selv og dårligt selvværd udspringer sig, som sagt, fra det tillærte i barndommen og opvæksten. Overbevisningerne bliver vores sandhed, også selvom de er usand og destruktiv ift os selv og/eller andre.
Derfor har mange svært ved at finde og mærke sig selv, samt egne behov, som et individ i relationer med andre.
Når det så er sagt, er der så meget læring, styrke og kærlighed at hente, når man begynder at arbejde med ens relationer, forløse det destruktive og sætte sig selv fri med en større bevidsthed.

Så vil du gerne forstå dine relationer og hvad de bidrager med på godt og ondt (styrken heri). Rydde op i det tillærte og overbevisninger, som ikke tjener dig mere, så du kan stå rent i dig selv med øget selvværd, selvrespekt og kærlighed, i og omkring dig. Så er denne workshop noget for dig.

På denne workshop vil du få indblik i/arbejde med:

– Parforhold, familierelationer og/eller øvrige.
– Karmiske relationer
– Overbevisninger der begrænsninger, tilgive og forløse – så du bliver fri.
– Styrken i din relation til din egen unikke væren; krop, sind og ånd. (Meditation)
– Opbyg fundamentet; selvværd, selvtillid og selvkærlighed
– Overskud og kærlighed til dem du elsker.

Dato: 30 maj 2019
Tid. 9.30 – 15
Sted: Kæret,
Pris: 450 kr pr person (betales ved tilmelding)
inkl. kaffe, te og frugt

Tilmelding kan ske via tlf.:22420663 eller email: angel-sommer@outlook.com

Gennem indsigt i dine relationer, kan du se dig selv, lære at se dine styrker, men også dine mangler, for det er dem, som er med til at begrænse dig i din livsførelse og udvikling i din egen unikke væren.
Vi er ikke skabt til at ligne hinanden, undertrykke os selv eller søge anerkendelse fra andre, for det skaber afhængighed og begrænsninger.
Vi er skabt til at være unikke, fylde os selv op, være frie og uafhængige, give og modtage kærlighed på lige fod – for at vi ikke dræner os selv eller andre.

Du vil i takt med dit relationsarbejde opdage, at relation til dig selv er den vigtigste, dvs kærlighed til din unikke væren (krop, sind og ånd), øger dit selvværd og du får mere overskud til, at give kærlighed til andre mennesker ubetinget. Du vil også se verden omkring dig, begynder at afspejle din adfærd, fordi du stråler af kærlighed og lys, så du vil begynde at tiltrække mere af den energi ind i dit liv. Unden anstrengelser vil anerkendelse for dig, i din reneste form opstå, og ikke for den folk ønskede, du skulle være eller det gør.

Jo mere dit hjerte åbnes op med kærlighed til dig, jo stærkere fornemmer du, hvad der tjener dit liv, så du kan skabe et flow af fantastiske muligheder og overflod, på alle planer.

Min historie:

Mine livslæreringer og erfaringer stammer alle sammen fra min barndom, da barndommen danner grundstenene for vores voksne eksistens.
Især måden jeg blev set på af mine forældre og den øvrige familie, da familien er det mest styrende i vores opvækst og præger os mest.
Disse oplevelser tog jeg med, som vi alle gør, ind i mit voksneliv på godt og ondt – der var mangeltilstande, som jeg ubevidst reagerede ud fra. Samtidig har jeg i største delen af mit liv, ikke vidst hvem jeg selv var. Har tilpasset mig de omgivelser, jeg var i, for at føle mig god nok.
Jeg har påtaget mig forskelligere roller: den søde, den dominerende, den vrede og udadreagerende og den pleasende, i mit manglede ståsted og troen på min egen væren.
Jeg har været afhængig af mine relationers meninger, holdninger og søgt anerkendelsen hos dem (min mor, tidl. partner, veninder osv.), og altid taget en masse skyld og skam på mig, som jeg havde med fra min opdragelse, fordi jeg i min barndom aldrig oplevede, at være god nok for min egen naturlige væren. Når nogen bebrejdede mig noget, måtte det jo være mig, som var noget galt med. Så sammen med mangeltilstandene blev jeg mester i, at køre mig selv ned – ren psykisk. Tankespind, følelsen af at skulle præstere og være perfekt, samt selvbebrejdelse når jeg ikke formåede at leve op til egen urealistiske perfekte krav, dannede en ond spiral, og bidragede til det dårlige selvværd, kun blev dårligere og selvrespekten var nærmest lig 0.
Jeg har også benyttede mig af offermentaliteten, en anden strategi, når man ikke vil tage ansvar for egne mangler: “Det er alle andres skyld, at …. osv”.

Efter jeg valgte at arbejde med mine relationer, fik jeg en forståelse af dem og af mig, men endnu vigtigere, så fandt jeg mig selv, min uafhængighed og frihed til at være mig, i reneste form, uden at skulle leve op til andres meninger, holdninger og krav til min væren.
Det har givet den dybeste ro i mig selv og til min relationer, og nu kan jeg se de mennesker, jeg har omkring mig, og deres adfærd udspille sig, uden at tage en del i det. Jeg stå i mig selv.

Det har givet balance på alle planer; fordi nogen relationer er sluppet, fordi der ikke var mere at give til hinanden (fx ikke ægte eller var vokse fra hinanden).
Nogen har ændret sig og blevet dybere, stærkere og består nu af ren kærlighed. Andre er blevet distanceret, fordi vi stå hver vores sted i livet – Fx min mor og jeg – tidligere kunne jeg blive ked af, at hun kun sjældent ringede og udtrykte sin moderomsorg, eller kom forbi. Mit indre barn følte, at det ikke var værdigt til at modtage denne opmærksomhed og kærlighed. Ubevidst projekterede disse følelse over på min søn – hvorfor vil mormor ikke besøge ham? Da det var for sårbart at anerkende mit eget indre barn og traumerne fra barndommen. Her var tale om relationsforstyrrelse(mange har den) mellem min mor og jeg, som jeg i mit relationsarbejde, nu har opløst;
Jeg ser hende i øjenhøjde nu, som en stærk kvinde med selvrespekt og selvkærlighed, så jeg ikke kan andet end, at sende kærlighed i min mors retning. Bebrejdelse for opvækstens traumer findes ikke mere. Manglerne har jeg taget ansvar for og fyldt op. Jeg er idag er fri og selvstændig, behovet for at søge hendes anerkendelse og kærlighed er sluppet. Jeg ved, hun har gjort sit bedste og at hun ikke kan give mere end det, som hun selv har fået og tillært fra hendes egen barndom.
Det bedste af det hele er, at hendes fejl, min selvudvikling og bevidsthed, har gjort mig til en bedre mor, for mit barn, fordi jeg med forløsning af relationsforstyrrelsen, ikke pålægger min søn samme traumer, som jeg har oplevet. Det er jeg dybt taknemlig for.
Endnu vigtigere er, at det fremmer hans bevidsthed ift. den relation, han kommer til at danne til sine børn, når den tid kommer – som ringe i vandet.