Personlig udvikling

Som et led i min egen selvudvikling, har personlig udvikling været en vigtig del af processen.

At lærer sit indre at kende, er alfa omega, for at opnå balance i livet. Uden de indsigter som stammer herfra, render man ubevidst stadig rundt med oplevelser, som ikke tjener én og er med til at påvirke vores adfærd på en ubevidst negativ måde, overfor os selv og andre, grundet de mangler, som kan komme i spil, når vi interagere med omverden.

Fx. Du reagere kraftig på småting, som at blive sur over at din partners strømmer ligger på gulvet, på trods af, at du utallige gange, har sagt de skal smides til vask.
Indeni bliver du måske irriteret, sur og føler måske at du skal gøre det hele. Du oplever måske også det som at være ligegyldig – dine ord er ligegyldig. Det rammer selvværdet, som du i forvejen slås med. Du bliver derfor oveni irritationen, vred og såret. Og enten holder du disse følelser inde i dig selv, eller bliver udadrettet.

Uanset hvilken reaktion du får, bunder dig i, din oplevelse af en situation og de mestringsevner du ubevidst har med dig, fra tidligere i livets erfaringer. Det er en negativ spiral som er gået igang, grundet og som det ofte er, en lille bagatel, når selvværdet bliver ramt ubevidst.
De negative følelser, er hverken til gavn for din partner og endda slet ikke for dig selv.

Jeg arbejder både på det bevidste og ubevidste plan med mine klienter. Og her er det hypnoterapien, som hjælper med at få det fortrængte/undertrykte indre barn til overflade og frem i bevidstheden, for at skabe en bedre forståelse for sig selv, samt rummelighed og kærlighed.

Forløsningen med hypnoterapi er relativ hurtig, da du som sagt får set på det, som bevidstheden har prøvet at undertrykke, måske i mange år. Og indsigten sætter dig fri for det som har været, men en ny viden, dybde og kærlighed.

Hypnose

Kursus Indre kærlighed – online forløb